Minggu, 25 Juni 2023

Tiga Amalan dengan Pahala Setara Ibadah Haji

Allah Swt. dengan hikmah-Nya telah mensyariatkan beberapa amal ibadah yang jika dilakukan oleh seorang hamba, maka pahalanya dapat menyamai pahala haji ataupun umrah. Amalan-amalan yang perlu untuk kita ketahui, lalu kita amalkan sehingga bisa menjadi tabungan amal kita di akhirat nanti.

Perlu kita garis bawahi, maksud dari amalan-amalan yang setara dengan ibadah haji ini adalah setara dalam hal pahala dan balasan, bukan pada pengesahan, pencukupan, dan pengguguran kewajiban sebuah ibadah. Kewajiban haji tidak akan gugur dari seseorang yang telah mampu serta tidak memiliki penghalang, meskipun ia telah melakukan amalan-amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji ini.

1. Menjaga Salat Lima Waktu secara Berjemaah

Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk salat wajib berjemaah, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji dan sedang berihram. Dan siapa saja yang keluar untuk salat sunah Duha yang dia tidak melakukannya kecuali karena itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumrah. Dan (yang melakukan) salat setelah salat lainnya, tidak melakukan perkara sia-sia antara keduanya, maka pahalanya ditulis di ‘illiyyin (kitab catatan amal orang-orang saleh).” (H.R. Abu Daud no. 558).

2. Menghadiri Majelis Ilmu dan Mengajarkannya

Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa berangkat ke masjid, tidak ada yang ia inginkan kecuali untuk mempelajari satu kebaikan atau mengetahui ilmunya, maka ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna.” (H.R. Thabrani 8: 111 dan dihukumi hasan sahih oleh Syekh Albani dalam kitabnya Shahih At-Targib).

3. Umrah pada Bulan Ramadan

Ketika Rasulullah saw. baru saja kembali dari hajinya, beliau bertanya kepada Ummu Sinan Al-Anshariyyah ra.

“Apa yang menghalangimu untuk menunaikan haji?”

Perempuan tersebut menjawab, “Bapak si fulan, yang ia maksud suaminya, memiliki dua ekor unta yang salah satunya sering digunakan untuk menunaikan haji, sedangkan unta yang satunya lagi digunakan untuk mencari air minum buat kami.”

Nabi Muhammad saw. pun bersabda, “Umrah pada bulan Ramadan sebanding dengan haji atau haji bersamaku.” (H.R. Bukhari no. 1863 dan Muslim no. 1256).

 

Previous Post
Next Post

0 komentar: